Ultim update – 20 Iunie 2023

Termeni si conditii

Date identificare Fiscala

Denumire entitate: Asociatia Wildernessrc Research and Conservation

CIF: 33994712

Domiciliu fiscal: Bld. Alexandru Obregia nr. 2B Bl.2B, Sc A, Apt 35, Bucuresti, Sector 4

SITE www.wildernessrc.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui Site prezentate mai jos cât și Politica de confidențialitate împreună cu detalierea aspectelor privitoare la protecția datelor cu caracter personal ca parte integrantă din acești Termeni și condiții. Accesul/vizitarea acestui Site de către dumneavoastră se supune Termenilor, condițiilor de utilizare și politicii de confidentialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Wilderness Research and Conservation, denumită în continuare și WildernessRC, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-urilor din domeniile wildernessrc.ro și subdomeniile sale își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestor websiteuri, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Wilderness Research and Conservation respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorul înregistrat pe site, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate websiteurile din domeniile wildernessrc.ro ce are calitatea de autor/proprietar/administrator.

Drepturi de autor

Wilderness Research and Conservation este autorul site-urilor și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Wilderness Research and Conservation sau sunt licențiate de Wilderness Research and Conservation pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

wildernessrc vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea Wilderness Research and Conservation. Această licență nu include:

revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
download-ul sau copierea informațiilor;
utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

Conținutul Site-urilor, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Wilderness Research and Conservation.

Mărci

Denumirea WildernessRC este marcă înregistrată și este deținută de către Wilderness Research and Conservation – Domeniile si subdomeniile sale sunt deținute de către Wilderness Research and Conservation. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui WildernessRC, în formă directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Wilderness Research and Conservation este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către WildernessRC, conform cu cele de mai sus.

Condiții de utilizare. Garanții.

Site-ul este furnizat de către WildernessRC pe o bază „așa cum este” și „atât cât este disponibil”. WildernessRC nu garantează că Site-urile, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la WildernessRC.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Wilderness Research and Conservation fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. Wilderness Research and Conservation nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Wilderness Research and Conservation nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea WildernessRC vă rugăm să completați cererea de ofertă.
Securitate

Dacă utilizați Site-ul, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Siteuri cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat WildernessRC pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
Comunicări

Utilizatorii Site-urilor pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale WildernessRC sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, emailuri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitate. wildernessrc își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați lui WildernessRC și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul lui WildernessRC și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral WildernessRC sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.
Minori

WildernessRC nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. WildernessRC poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, achiziționate de către un adult. Minorii pot achiziționa aceste produse numai sub supravegherea unuia dintre părinți sau a tutorelui legal. Cardurilor bancare și plățile prin transfer bancar pot fi utilizate numai de către adulți. Plățile prin SMS se pot efectua de către adulți. Plățile prin SMS se pot efectua de către minori numai sub supravegherea unuia dintre părinți sau a tutorelui legal.
Drepturi de proprietate intelectuala

Wilderness Research and Conservation respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veți considera că munca dumneavoastră a fost copiata de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresați WildernessRC o notificare care să cuprindă:

descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
indicare a locației pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționați în numele său.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul WildernessRC. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul WildernessRC.
Soluționarea alternativă/online a litigiilor (SAL / SOL)

Copyright © 2024 Wilderness Research and Conservation – Toate drepturile rezervate