Protecția și Studiul Liliecilor

Protecția și Studiul Liliecilor

Este un program ce a luat ființa în 2014 și are ca scop salvarea și reabilitarea liliecilor, realizarea de campanii de conștientizare și activități de educație ecologică privind importanța liliecilor.

Sustine cu o Donatie

Liliecii din mediul urban

Liliecii reprezintă specii de mamifere care consumă o cantitate mare de insecte în sezonul cald, reducând cantitatea vectorilor care pot transmite boli oamenilor, dar și asigurând o bună funcționare a ecosistemului natural şi semi-natural.
Prezența liliecilor în mediul urban este cauzată de pierderea habitatelor naturale pe care aceștia le ocupau înainte de antropizare, îndeosebi scorburi ale arborilor bătrâni. Speciile de lilieci cu o plasticitatea ecologică ridicată, capabile să se adapteze unor medii aflate în schimbare, au colonizat habitatele urbane și semi-urbane, în contextul concentrării unei mari cantități de hrană (insecte), dar și a potenţialului ridicat de adăposturi cu un climat optim, favorabile pentru desfășurarea tuturor activităților biologice anuale (hibernare, maternitate și reproducere).

Scopul proiectul este de a creșterea gradul de conservare al speciilor de lilieci din mediul urban și suburban (București și Ilfov) prin implementarea unor măsuri directe de conservare, precum acțiuni de salvare, reabilitare și relocare într-un mediu prielnic, reducând conflictul om-animal, amplasarea unor adăposturi artificiale în Parcul Natural Văcărești și în spațiile verzi din București, monitorizarea activității liliecilor, crearea unei platforme virtuale de intervenție privind animalele aflate în dificultate și creșterea gradului de conștientizare privind serviciile ecosistemice oferite de lilieci în mediul urban prin acțiuni de educație ecologică.

Activități:

Amplasarea adăposturilor de lilieci în mediul urban
Intervenții privind liliecii din mediul urban
Promovarea activităților de cercetare a liliecilor (Noaptea Cercetătorilor)
Ateliere de educație privind ecolocația liliecilor
Identificarea mișcărilor liliecilor în teritoriu – Radiotracking
Educație ecologică în școli privind beneficiile liliecilor din mediul urban
Ghid de bune practici privind conservarea liliecilor din mediul urban
Crearea unei aplicații mobile de intervenție pentru lilieci
Reabilitarea liliecilor în perioada de iarnă
Îmbunătățirea infrastructurii centrului de reabilitare pentru animale sălbatice

Rezultate:

Amplasarea a peste 50 de adăposturi pentru lilieci în Parcul Herăstrău, Parcul Circului, Parcul Tineretului, Parcul Bazilescu, Parcul Cișmigiu, Parcul Carol, Parcul Natural Văcărești, Grădina Botanică din București, curtea Muzeului de Istorie Natural Grigore Antipa
Ghid de bune practice privind liliecii din mediul urban –  Vezi Ghidul

Aplicație WildAlert  – Aplicația are drept scop punerea în legătura a oamenilor interesați în salvarea animalelor aflate în dificultate, cu medici veterinari implicați în sistemul de urgență, dar și cu specialiști în domeniul conservării biodiversității, printr-o platformă dedicată. Aceasta va putea simplifica puternic procesul de informarea respondenților, crescând șansele de supraviețuire a animalelor aflate în dificultate, dar va oferi și informații statistice cu privire la cazurile existente, pentru o mai bună eficientizare a resurselor alocate reabilitării și intervenției pentru aria de influență a fiecărui centru de reabilitare.  (Descarcă aplicația)